Hạnh phúc nằm trên từng chặng đường đi

Ẩn dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ có thể là một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm muốn được quan tâm, chia sẻ và yêu thương.
Hạnh phúc nằm trên từng chặng đường đi
Hạnh phúc nằm trên từng chặng đường đi

Nhận xét