Hướng dẫn cách lấy toàn bộ bài viết từ blogger khác

Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy data từ blog khác, hay nói cách khác là lấy bài viết từ blog khác về làm bài viết của blog mình.

Nói là lấy data cho văn vẻ chứ thực ra đây là  một hình thức ăn cắp hay hack data của người khác về làm của mình. Tuy nhiên để làm được điều kiện này thì phải thỏa mãn một số điều kiện.

Điều kiện để hack data từ blog khác là blog đó phải để Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog ở dạng Đầy đủ thì mới hack data theo cách này được.
Hình Minh họa


Đầu tiên các bạn cần  kiểm tra xem blog mà các bạn cần lấy có bao nhiêu bài viết để nhập thông số cho hợp lý bằng cách nhập đoạn mã sau vào công cụ kiểm tra

Đoạn mã code:

<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write('<center>Tổng số bài: <b>' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10)
+ '</b></center>');}</script>
<script src="http://luubuttuoixanh.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script>
<script style="text/javascript"></script>


Copy đoạn mã trên và nhập vào bảng kiểm tra html : Tại đây

Các bạn hãy nhớ là bao nhiêu bài viết nhé để phục vụ cho bước sau.
Bây giờ chúng ta bắt đầu lấy data  bằng cách vào link sau :

http://diachi.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=m&max-results=n

Trong đó bạn thay các thông số như sau:
  • start-index=m bắt đầu bài đăng mới nhất
  • max-result=n lấy n bài, bắt đầu từ bài từ bài thứ m
  • diachi.blogspot.com: là blog cần lấy Data
Ví dụ: Bạn muốn lấy bài từ 1 blog bất kỳ, ví dụ ở đây tôi muốn lấy 100 bài đầu tiên từ luubuttuoixanh.com thì tôi sẽ nhập link như sau:
http://www.luubuttuoixanh.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100
Nếu muốn lấy thêm 100 bài nữa thì bạn chỉ việc thay chỉ số cho phù hợp như sau:
http://www.luubuttuoixanh.com/atom.xml?redirect=false&start-index=101&max-results=200
Sau đó bạn copy link này và bật IDM lên rồi nhấn vào Add URL của IDM paste link vào đó và download về máy dạng atom.xml
Lưu ý: Mỗi lần bạn lấy nên lấy tối đa tầm 400 bài là cùng thôi. và khi  bạn Nhập blog

Bây giờ bắt đầu cài đặt những bài đăng vừa lấy của blog khác lên Blog của mình
Đăng nhập vào bloger => Cài đặt => Khác => Nhập Blog =>Import bài lên => kết quả.
Khi import xong nên đăng lấy lệ 1 vài bài để xóa bỏ capchar khi import quá nhiều bài 1 lúc, google săm soi blog sẽ cho là spam sẽ disable acc.
Hướng dẫn cách Bảo mật data blogspot:
Để tránh bị mất, bị hack data thì các bạn nên làm như sau: Đăng nhập Bloger => Cài đặt => Khác => Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog => chọn Cho đến dấu ngắt
Hình minh họa
Chúc bạn thành công

Nhận xét