Yêu ghê lắm - Góc Yêu Thương

Người chơi trống cajon trong ban nhạc buổi tối hôm đó ở quán bar Ai-len quen thuộc thật khó đoán tuổi.

Khuôn mặt anh ta trẻ nhưng có cái nhìn trải nghiệm của một người già. Khuôn mặt vuông lạnh lùng ấy có thể là của một người từng trải, hoặc một cậu trẻ ra sức buồn sầu.

Nhận xét