[Kỹ năng sinh tồn] Phần 9: Săn bắn, đánh bắt và tìm kiếm lương thực nơi hoang dã

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 9: Săn bắn, đánh bắt và tìm kiếm lương thực nơi hoang dã. Đây là phần tiếp theo của kì trước : “ Thức ăn ngoài hoang dã – Động vật “.

[Kỹ năng sinh tồn] Phần 9: Săn bắn, đánh bắt và tìm kiếm lương thực nơi hoang dã
Vâng, như tôi đã nói ở kỳ trước. Đơn giản thì hầu hết các loài động vật đều là thức ăn cả đấy. Có một số loài không ăn được, một số loài có độc hay quá nguy hiểm thì tôi cũng đã đề cập đến ở kì trước. Nếu ai đã từng đọc kì thứ 8 thì có lẽ đã có đủ tự tin để phân loại và nhận diện các loại thực phẩm khác nhau ngoài hoang dã. Hay nói đơn giản là bạn đã không còn gà mờ đến mức chết vì ăn phải thứ không ăn được. Đấy là với điều kiện bạn có thức ăn …

Nhận xét