[Video + File PDF ]Giáo trình tự học Photoshop CS6 căn bản & nâng cao

Giao trinh video học Photoshop CS6 full toàn tập , Hướng dẫn tự học Photoshop CS6 căn bản & nâng cao -video học Photoshop CS6 full toàn tập.

Giáo trình gồm 20 chương hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu cho những ai muốn học PhotoshopCS
[Video + File PDF ]Giáo trình tự học Photoshop CS6 căn bản & nâng cao

Giáo Trình Photoshop CS6 File PDF Download Tại Đây

( Dạy PHOTOSHOP CS6 bằng Giáo Trình Video xem online ở dưới )

- Chương 1 : làm quen với môi trường làm việc
linkdown : :..:

- Chương 2 : Cách sử dụng File Browser
linkdown : :..:

- Chương 3 : Cơ bản về chỉnh sửa ảnh
linkdown : :..:

-Chương 4 : Làm việc với vùng chọn
linkdown : :..:

- Chương 5 : Cơ bản về Layer
linkdown : :..:

- Chương 6 : Masks và Channels
linkdown : :..:

- Chương 7 : Chấm sửa ảnh
linkdown : :..:

- Chương 8 : Painting và Editing
linkdown : :..:

- Chương 9 : Cơ bản về công cụ Pen
linkdown : :..:

- Chương 10 : Vector Masks, Paths và Shapes
linkdown : :..:

- Chương 11 : Những kỹ thuật Layer tiên tiến
linkdown : :..:

- Chương 12 : Tạo các hiệu ứng đặc biệt
linkdown : :..:

- Chương 13 : Chuẩn bị hình để in ấn 2 màu sắc
linkdown : :..:

- Chương 14 : Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady
linkdown : :..:

- Chương 15 : Tạo lập liên kết trong một tấm hình
linkdown : :..:

- Chương 16 : Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web
linkdown : :..:

- Chương 17 : Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web
linkdown : :..:

- Chương 18 : Tạo hình động cho trang web
linkdown : :..:

- Chương 19 : Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc
linkdown : :..:

- Chương 20 : Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp
linkdown : :..:

Giáo Trình của KS Dương Trung Hiếu


PHOTOSHOP CS6 Giáo Trình của KS Dương Trung Hiếu từ bài 1 đến 4

PHOTOSHOP CS6 Giáo Trình của KS Dương Trung Hiếu từ bài 5 đến 8
PHOTOSHOP CS6 Giáo Trình của KS Dương Trung Hiếu từ bài 9 đến 12
VIDEO GIÁO TRÌNH CĂN BẢN PHOTOSHOP CS6:
Giáo Trình Căn Bản từ 1 đến 7
PHOTOSHOP CS6 Giáo Trình Căn Bản từ 8 đến 10 KS Dương Trung Hiếu
PHOTOSHOP CS6 Giáo Trình Căn Bản từ 11 đến 14 KS Dương Trung Hiếu

VIDEO GIÁO TRÌNH NÂNG CAO PHOTOSHOP CS6
từ 1 đến 4 KS Dương Trung Hiếu:

PHOTOSHOP CS6 NÂNG CAO Ks Dương Trung Hiếu từ 5 đến 8
PHOTOSHOP CS6 NÂNG CAO Ks Dương Trung Hiếu từ 9 đến 12
Nguồn Sưu Tầm
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Nhận xét