Hình Ảnh - Những câu nói dễ thương cho ngày Valentine

Những câu nói dễ thương cho ngày Valentine

"Anh chỉ cần yêu em thôi, những đứa yêu anh cứ để em lo".
Hình Ảnh - Những câu nói dễ thương cho ngày Valentine
Hình Ảnh - Những câu nói dễ thương cho ngày Valentine


Nhận xét