Những Đóa Hoa Nhấp Nháy Nở Về Đêm

Nhửng Đóa Hoa Nhấp Nháy Nở Về Đêm - Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tặng và tặng bao nhiêu hoa cũng được... 

Nếu không hiểu rõ các ý nghĩa của nó thì việc tặng hoa hồng không những không có ý nghĩa mà còn làm cho người nhận hiểu sai tình ý của người tặng.
Nhửng Đóa Hoa Hồng Nhấp Nháy Nở Về Đêm

Nhửng Đóa Hoa Nhấp Nháy Nở Về Đêm

Nhửng Đóa Hoa Nhấp Nháy Nở Về Đêm / Lukhachdem Blog

Nhận xét