Phim Đại Náo Thiên Cung The Monkey King (2014)

Phim Đại Náo Thiên Cung The Monkey King (2014) - The Monkey King là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh. 

Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai là Hồng hài nhi lên thiên đàng nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình. Do phạm tội đại náo thiên cung nên Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh.
Đạo diễn: Trịnh Bảo Thụy
Diễn viên: Chung Tử Đơn, Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành
Kịch bản: Kam-Yuen Szeto, Edmond Wong
Năm sản xuất: 2014
Thời gian: 90 min
Đánh giá: N/A/10 (theo IMDb)

Nhận xét