Tổng Hợp Mã Số Bí Mật iPhone Samsung Nokia HTC motorola Philip...

Lukhachdem Blog Hôm nay xin Tổng Hợp Mã Số Bí Mật iPhone Samsung Nokia HTC Philip... cho các bạn. (Chú ý: Nguồn Lấy nhiều nơi trên internet Mình cũng chưa test thử qua.). Mong các bạn đóng góp thêm ý kiến nhé!

Tổng Hợp Mã Số Bí Mật iPhone Samsung Nokia HTC motorola Philip

MA SO BI MAT iPhone


*3001#12345#*: Nhập Field Mode.
*#06#: Hiển thị số IMEI của máy. 
*777#: Cho biết số dư tài khoản trả trước của iPhone. 
*225#: Hiển thị số dư tài khoản trả sau (Bill Balance).
*646#: Kiểm tra chi tiết phút đã gọi ở gói cước trả sau.
*#21#: Hiển thị các thiết lập đối với cuộc gọi chuyển tiếp. Xác định các cài đặt cho chuyển tiếp cuộc gọi.
*#43#: Kiểm tra tình trạng cuộc gọi chờ có được kích hoạt hay không.
*#61#: Kiểm tra các cuộc gọi chưa được trả lời.
*#62#: Kiểm tra số để chuyển tiếp cuộc gọi nếu không có dịch vụ nào sẵn có. 
*#67#: Kiểm tra cuộc gọi chuyển tiếp nếu máy bận.
*#33#: Kiểm tra tính năng bỏ qua cuộc gọi có được kích hoạt hay không.
Thay đổi mã PIN1: **04* mã PIN cũ * mã PIN mới * mã PIN mới #
Thay đổi mã PIN2: **042* mã PIN cũ * mã PIN mới * mã PIN mới #
*#746025625#: Kiểm tra chế độ SIM clock, giúp tiết kiệm năng lượng của điện thoại.
*3370#: Bật chế độ EFR, giúp tăng cường chất lượng âm thanh nhưng sẽ tốn pin hơn.
#3370#: Tắt chế độ EFR.
*31#: Cho phép chuyển tiếp số điện thoại.
#31#: Không chuyển tiếp số điện thoại.
*#5005*86#: Hiển thị những thiết lập trong hộp thư mailbox hiện tại.
*135#: Hiển thị số điện thoại đang sử dụng trên máy.
*#5005*7672#: Kiểm tra tính năng gửi SMS với tổng đài.

MA SO BI MAT SAMSUNG


*#9998*help# : truy cap menu tro giup.
*#7465626# : tinh trang khoa may.
*#7337# : unlock cho dien thoai doi moi.
*2767*java# : khoi tao java, xoa java dang co.
*2767*media# : xoa nhac, hinh.
*2767*wap# : khoi tao lai thong so wap.
*2767*cust# : tao lai phan mem tu EEPROM.
*2767*full# : tra lai tinh trang xuat xuong.
*#9998*java# : menu cac tinh nang tuong thich java.
*#9999*0# : che do man hinh.
*#9999# : phien ban firm ware.
*#0837# : thong tin cau truc phan mem.
*#8888# : phien ban phan cung.
*#9998*746# : thong tin ve sim.
*#9998*778# : hien thi bang dich vu sim.
*#0523# : do tuong phan.
*#0842# : chuyen sang che do rung.
*#0288# : thong tin tinh trang pin.
*#8999*228# : thong so ly thyet cua pin.
*#9998*377# : xem danh sach cac loi.
*#9998*782# : hien thi lich va dong ho bao thuc.
*#9998*585# : thong tin vung bo nho cam truy cap (NNM).
*#3243948# : tat tinh nang chong nhieu am thanh.
*#0001# : hien thi thong so ve ket noi serial.
*0001*s*f*t# : thay doi cac thong so cua ket noi serial (s = toc do; f = 0, 1; t = 0, 1).
*#9125# : bieu tuong mat cuoi khi sac pin.
*#8999*246# : tinh trang ung dung.
*#8999*289# : thay doi tan so chuong bao thuc.
*#8999*324# : man hinh sua loi (dung cho KTV).
*#8999*364# : bat tinh nang theo doi he thong WATCHDOG - mot ung dung java.
*#8999*427# : xem thong tin do WATCHDOG cung cap.
*#8999*523# : thay doi tuong phan man hinh LCD.
*#8999*636# : tinh trang bo nho.
*#8999*764# : dung luong cua sim. Mot cach kiem tra xem ban dang dung super sim hay khong (super co dung luong 64k).
*#8999*842# : kiem tra tinh nang rung cua dien thoai.
*#8999*862# : hien thi mot so tinh nang khi dung dien thoai voi carkit.
*#8999*999# : lan kiem tra cuoi cung.
*#8999*9266# : mot man hinh sua loi khac.
*#8999*638# : hien thi thong tin ve mang cua nha cung cap dich vu ma ban dang su dung.
*#9998*5646# : thay logo khoi dong.
*#9998*76# : xem ma so san pham.
*#9998*968# : giai dieu dang duoc dung cho tinh nang bao thuc.
(Ma bao ve mac dinh cua Samsung: 1111).

Ma so bi mat philip


*#8377*# : hien thi phien ban phan mem.
*#3333*# : hien thi danh sach bi khoa.
*#7489*# : hien thi ma bi mat.

Ma so bi mat motorola


*#300#ok : xem phien ban phan mem.
*#301#ok : kiem tra ban phim.
*#303#ok : chuyen sang tieng Anh.
*#304*19980722#ok : bat Engineering mode.
*#304#ok : tat Engineering mode.
*#307#ok : kiem tra Engineering mode.
*#311#ok : doi code mac dinh cua may.
*#400#ok : ADC, CAL, VAL (???).
*#402#ok : chinh do tuong phan.
*#403#ok : thong tin nha san xuat.
*#302#ok : kiem tra Acoustic.
*#19980722#ok : quan ly mat khau.

Ma so bi mat sony


>*<<*<* : xem menu (< : sang trai, >: sang phai).
*#7353273# : kiem tra phien ban phan mem (thao sim)
*#04*0000*0000*0000# : mo dien thoai khi khong co sim.
0# : so dien thoai goi cuoi.

Ma so bi mat nokia


*3370# (efr0) : kich hoat che do EFR, cho chat luong am thanh tot hon nhung ton pin hon.
#3370# (efr0) : tat che do EFR neu da bat, may se khoi dong lai.
*4720# (hrc0) : kich hoat che do HRC, chat luong am thanh kem nhung it ton pin hon.
#4720# (hrc0) : tat HRC neu co dung, khoi dong lai may.
*#0000# : thong tin phan mem (phien ban, NSX, ten phan mem).
*#7760 (srn0) : xem so seri.
*#06# : xem IMEI.
*#92702689# (war0anty) : cac thong tin bao hanh.
*#746025625# (sim0clock) : kiem tra sim xem co che do tiet kiem pin hay khong.
*#7780# (rst0) : khoi dong lai may (can nhap mat khau).
*#7370# :khoi phuc cai dat goc (can nhap mat khau).
*#7370925538# (res0wallet) : luu tru bi mat wallet (phai biet mat ma may).
*#67705646# (opr0logo) : xoa logo mang, du ve mac dinh la ten mang cung cap dich vu.
*#7220# (pca0) : kich hoat che do PCCH tiet kiem thoi gian truy cap gprs (tuy vao mang cung cap dich vu).
*#7230# (pcd0) : tat PCCH, may tu khoi dong lai.
*#2640# : hien thi ma bi mat dang su dung.
*#2820# : hien thi bluetooth.
*#7489# : hien thi man hinh bao ve.
*#3925538# : xoa bo chi tieu.
x# : xem so thue bao vi tri x trong the sim (x tu 1-255).
#pw+1234567890+1# hoac +2#, +3#, +4#, +5#, +6#, +7# : kiem tra co khoa hay khong.
#pw+xxxxxxxxxxxxxxx+1# hoac +2#, +3#, +4#, +5#, +6#, +7# : mo khoa ma symbian.
>>Format may symbian s60: Tat nguon roi an giu dong thoi cac phim *, 3, goi di va nut tat mo nguon. Cac giu lieu luu tru trong bo nho dien thoai se bi xoa.
(Ma bao ve mac dinh cua Nokia: 12345).

Ma so bi mat may TQ


*#66*# : mo menu.
*#3646633# : mo menu kiem tra loi.
*#0000#ok : chuyen sang tieng Anh.
*#0086#ok : chuyen sang tieng Trung Quoc.
*#0084#ok : chuyen sang tieng Viet.

Tổng Hợp Mã Số Bí Mật iPhone Samsung Nokia HTC motorola Philip / Lukhachdem Blog

Nhận xét