Bạn có từng như thế này

Bạn có từng như thế này - Có lúc nào bạn đã từng như thế này? Các bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh phân vân nên "phong bì" lúc nào và như thế nào giống cậu bạn này chưa nhỉ?
Bạn có từng như thế này
Lukhachdem Blog

Nhận xét