Đo chỉ số IQ của 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương - IQ 80 – Thứ 11

Kim Ngưu - IQ 110 – Thứ 4

Song Tử - IQ 130 – Thứ 1

Cự Giải - IQ 90 – Thứ 10

Sư Tử - IQ 100 – Thứ 8

Xử Nữ - IQ 105 – Thứ 5

Thiên Bình - IQ 95 – Thứ 9

Bò Cạp - IQ 120 – Thứ 3

Nhân Mã - IQ 125 – Thứ 2

Ma Kết - IQ 103 – Thứ 6

Bảo Bình - IQ 102 – Thứ 7

Song Ngư - IQ 75 – Thứ 12

Nhận xét