Thơ Chế Khổ Chiếu Ngày Xưa

Thơ Chế Khổ Chiếu Ngày Xưa

Thơ Chế Khổ Chiếu Ngày Xưa

Trần Minh,khố chuối ngày xưa
Ngày nay khố chuối,vẫn chưa lỗi thời
Thời trang,lưu giữ cho đời
Yếm chuối khố chuối,tuyệt vời biết bao ..!

Gió lùa,yếm chuối lao xao
Làm cho khố chuối,nôn nao bồn chồn
Rạo rực,xâm chiếm tâm hồn
Trào dâng cuồn cuộn,nén dồn từng cơn ..!

Khố chuối,cho dáng đẹp hơn
Vườn chuối chưa chủ,cô đơn khuê phòng
Cần người,quân tử có lòng
Đem thước hai tấc,đo vòng số ba ..!

Ngọc Khánh 27-3-2014 - Sưu tầm.

Nhận xét