Thơ hài hước nịnh chồng

Thơ hài hước nịnh chồng - Mới sáng tinh mơ, cô vợ vừa quét sân vừa đọc mấy vần thơ nịnh chồng :

Chồng người chỉ thích “phở” ngon
Chồng em quanh quẩn nước non ở nhà
Chồng người thích vịt, thích gà
Chồng em tương mắm đậm đà dễ nuôi
Thơ hài hước nịnh chồng

Chồng người hết “chả lại xôi”
Chồng em sớm tối cùng nồi “cơm” ngon
Chồng người thích phấn, thích son
Chồng em chung thuỷ, sắt son vợ già

Chồng em hôm sớm ở nhà
Chồng người hôm sớm la cà khắp nơi
Chồng em chu đáo tuyệt vời
Chồng người cũng vậy suốt đời êm ru …

Gã hàng xóm nghe cô nàng đang cao hứng liền đế vào hai câu :
Con bò có một khối u
Chồng em như vậy thì ngu hơn bò…
bla…bla…bla…bla….

Thơ hài hước nịnh chồng- ÝMới.vn (ST)

Nhận xét