Trái tim ơi! Đừng khóc nữa,mày không có sự lựa chọn đâu

TRÁI TIM ƠI! MÀY LÀ ĐỒ PHẢN CHỦ…

Trái tim ơi! Đừng khóc nữa,mày không có sự lựa chọn đâu....

Có một sự thiệt thòi của những tay viết nam giới khi họ viết về tình yêu. Thiệt thòi ấy, là những tác giả thành công nhất trong lịch sử văn
Trái tim ơi!Đừng khóc nữa,mày không có sự lựa chọn đâu


Nhận xét