Xem tướng mặt biết tài vận

Hơn 6 tỷ người trên quả đất hiện nay chẳng có người nào có gương mặt giống người nào một cách tuyệt đối, song qua nhân tướng học từ xưa cũng rút ra được những “mẫu số chung” để đúc kết một số hình dạng của các gương mặt.

Trong dân gian cũng đã có ghi nhận qua ca dao tục ngữ Việt Nam một số chi tiết trên khuôn mặt như: “Những người lỗ mũi hỉnh lên Của xe đem chất một bên cũng nghèo”, ý nói tướng của người có lỗ mũi như vậy dẫu tiền của bao nhiêu cũng tiêu xài hết dẫn đến nghèo thiếu.

Người có nhân trung (đường lõm chạy từ giữa hai lỗ mũi xuống môi trên) sâu thường thông minh, giỏi giang, nổi tiếng: “Nhân trung sâu xuống như đào Vang danh cõi thế anh hào khôn đương”. Đối với người lắm lời, thích đàm tiếu, nói đâm thọc, người bình dân cũng nhận diện là: “Mặt thỏ mỏ dơi khuấy đời nhiều chuyện”.

Nhận xét