Cười đứt ruột với những sự thật bá đạo trên Facebook

Facebook là mạng xã hội được nhiều người yêu thích, những sự thật bá đạo trên Facebook như: càng hở càng nhiều like, ai cũng 'nghiền' Facebook khiến cho dân mạng vô cùng thích thú.

Càng hở càng nhiều like

Cười đứt ruột với những sự thật bá đạo trên Facebook
Sự khác biệt quá rõ.
Bạn đã bao giờ giống anh chàng này.

Càng hở càng nhiều like

Quán sửa xe cho người nghiền Facebook.Nhận xét