Nhà nghèo đi xe cùi vẫn cưa được gái xinh?

Cưa gái không khó, quan trọng là làm có đúng cách hay không? Cùng tham khảo cách cua gái nhé các bạn trai!!!
Nhà nghèo đi xe cùi vẫn cưa được gái xinh?

Sự hóm hỉnh

Con gái rất thích các anh chàng hóm hỉnh vui tính

Khôn ngoan trong chiến lược tán tỉnh

Bắt bài được các nàng

Sự chân thành

Chân thành rất quan trọng

Có ý chí

Anh chàng tinh tế

Nhận xét