Những câu nói về sự dối trá

Những câu nói về sự dối trá. Tất cả sự lừa lọc trong đời thực chất chẳng là gì khác ngoài lời nói dối được thực hành, và sự dối trá chuyển từ ngôn từ vào sự vật.

All deception in the course of life is indeed nothing else but a lie reduced to practice, and falsehood passing from words into things.
Robert Southey

~*~

Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và 
Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng 
Bạn không thể lừa mẹ.
Những câu nói về sự dối trá

You can fool some of the people all of the time, and 
You can fool all of the people some of the time, but 
You can't fool mom.
Khuyết danh

~*~

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.

It is the patriotic duty of every man to lie for his country.
Alfred Adler

~*~

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.
Alfred Adler
~*~

Khó tin rằng một người đang nói thật khi bạn biết bạn sẽ nói dối nếu bạn ở vào vị trí của anh ta.

It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.
Henry Louis Mencken

~*~

Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.

Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.
Ralph Waldo Emerson

~*~

Sung sướng gấp đôi khi ta lừa được kẻ lừa lọc.

It is a double pleasure to deceive the deceiver.
La Fontaine

~*~

Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh.

A lie has no leg, but a scandal has wings.
Thomas Fuller

~*~

Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá.

Truth never was indebted to a lie.
Edward Young

~*~

Công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức. Sự thật cho chúng ta biết điều gì do người khác, và công lý thực hiện sự thích đáng đó. Sự bất công là hành động của dối trá.

Justice is rather the activity of truth, than a virtue in itself. Truth tells us what is due to others, and justice renders that due. Injustice is acting a lie.
Horace Walpole

~*~

Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm trong sự việc.

Falsehood is never in words; it is in things.
Italo Calvino

~*~

Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.
Samuel Johnson

~*~

Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.

Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.
Samuel Johnson

~*~

Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật.

Truth, like light, blinds. Falsehood, on the contrary, is a beautiful twilight that enhances every object.
Albert Camus

~*~

Sự thật không hấp dẫn có thể lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.

An unexciting truth may be eclipsed by a thrilling lie.
Aldous Huxley

~*~

Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.

History books that contain no lies are extremely dull.
Anatole France

~*~

Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt vong vì tuyệt vọng và buồn chán.

Without lies humanity would perish of despair and boredom.
Anatole France

Chúa không thể dối trá không đem lại sức nặng cho lí lẽ của anh, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng thầy tu hay Kinh thánh không thể dối trá.

That God cannot lie, is no advantage to your argument, because it is no proof that priests can not, or that the Bible does not.
Thomas Paine

~*~

Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã.

It is an affront to treat falsehood with complaisance.
Thomas Paine

~*~

Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.

Sometimes we are less unhappy in being deceived by those we love, than in being undeceived by them.
Lord Byron

~*~

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.
Henri Frederic Amiel
~*~

Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.

A liar will not be believed, even when he speaks the truth.
Aesop

~*~

Khi một lời nói dối bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và hãy nhìn xem! ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh.

When the world has got hold of a lie, it is astonishing how hard it is to kill it. You beat it over the head, till it seems to have given up the ghost, and behold! the next day it is as healthy as ever.
Edward Bulwer Lytton

Những câu nói về sự dối trá / Lukhachdem Blog
Biên Tập: Lukhachdem Sưu Tầm InterNet

Nhận xét