Đọc Và Suy Ngẫm Phần 1

Đọc Và Suy Ngẫm. Kiểu người duy nhất mà số phận quy định bạn trở thành chính là con người bạn quyết định trở thành.

-- Ralph Waldo Emerson --
Đọc Và Suy Ngẫm  Phần 1

Sự kiên trì tạo nên 95% thành công.
-- Woody Allen --

Điều kiện ư? Điều kiện là gì? Điều kiện chính là bản thân ta.
-- Napoleon Bonaparte --

Con người hay đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên thế giới này là những người biết đứng dậy và tìm kiếm những "hoàn cảnh" mà họ muốn. Và nếu họ không tìm thấy thì tự họ sẽ tạo ra chúng.
-- Barnard Shaw --

Nhiều người nghĩ rằng có tài là một sự may mắn. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người mới hiểu rằng, tài năng và lòng tốt tạo ra sự may mắn.
-- Benavente --

May mắn luôn mỉm cười với người nào biết tìm kiếm và sẵn sàng đón nhận nó.
-- Isaac Asimov --

Sự may rủi là cái cớ biện hộ yêu thích nhất của những người thất bại.
-- Pablo Neruda --

Tôi rất tin vào sự may mắn và khám phá ra rằng, tôi càng làm việc nhiều bao nhiêu thì tôi lại càng may mắn bấy nhiêu.
-- Stephen Leacock -

May mắn được tìm thấy không phải ở những điều kiện bên ngoài mà ở trong chính bản thân ta và ý chí của chúng ta.
-- Julius Grosse --

May mắn sẽ đến và giúp những ai có lòng dũng cảm và sống chân thành.
-- Publio Terencio --

Đọc Và Suy Ngẫm  Phần 1 / Lukhachdem Blog
Dương Kim Thoa (Sưu tầm) - vnweblogs.com

Nhận xét

Đăng nhận xét

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !