Phim Hoạt Hình Việt Nam 3D - Cua Càng Đại Chiến - Bích Hường

Phim Hoạt Hình Việt Nam 3D - Cua Càng Đại Chiến - Bích Hường
Xin giới thiệu bộ phim hoạt hình 3D: Cua càng đại chiến do nhóm AniCube của Việt Nam thực hiện. 

Bộ phim tuy chưa hay, chưa hoành tráng và đẹp nhưng đây cũng là dấu hiệu đáng mừng cho nền phim hoạt hình nước nhà. Mời các bạn xem phim:Phim Hoạt Hình Việt Nam 3D - Cua Càng Đại Chiến - Bích Hường.


Phim Hoạt Hình Việt Nam 3D - Cua Càng Đại Chiến - Bích Hường
Nguồn: youtube.com

Nhận xét