Hướng dẫn cách tạo mục lục tự động trong word 2007

Khi chúng ta soạn thảo các văn bản dài, các tài liệu báo cáo dài thì luôn cần phải tạo mục lục, việc tạo mục lục thủ công sẽ rất tốn thời gian và dễ gây thiếu sót.
Hướng dẫn cách tạo mục lục tự động trong word 2007
Hướng dẫn cách tạo mục lục tự động trong word 2007
Microsoft word 2003, 2007, 2010, 2013 hỗ trợ chức năng tạo mục lục tự động, chức năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian tạo mục lục khi soạn văn bản.

Video: Tạo mục lục tự động trong word 2007


Hướng dẫn cách tạo mục lục tự động trong word 2007 / Lukhachdem Blog

Nhận xét