Video cảm động: Vượt lên nghịch cảnh

Video cảm động: Vượt lên nghịch cảnh. Bạn có cảm nhận gì khi xem clip cảm động: "Vượt lên nghịch cảnh này" ? Hãy chia sẻ với chúng tôi
Video cảm động: Vượt lên nghịch cảnh
Video cảm động: Vượt lên nghịch cảnh
Buồn làm gì cho đời chán nản
Khóc làm gì cho lệ chứa chan
Chán làm gì cho lý tưởng tiêu tàn
Hãy vững vàng và quên đi tất cả ...

Em - Người yêu anh da diết và thương anh tha thiết.
Anh - Người luôn mải miết đi tìm những thú vui không cần thiết

Sau bao yêu thương, anh vẫn là người làm em khóc. . .
Sau bao nước mắt, anh vẫn là người em yêu. . . : )

* Quên cũng là một lẽ sống... :")
* Và rời xa cũng là một cách để yêu thương :")

Video cảm động: Vượt lên nghịch cảnh / Lukhachdem Blog

Nhận xét