Câu chuyện đằng sau ngày sinh của bạn!

Lukhachdem Blog - Khám phá về bản thân mình một chút qua những trắc nghiệm vui vui... có thể đúng nhiều, có thể đúng ít hoặc có thể sẽ không đúng gì cả. Nhưng chẳng sao! 

Giây phút bạn háo hức đọc về những gì về mình, tò mò về con số của những người mình quan tâm thì khoảnh khắc đó những muộn phiền, những lo toan đã được bạn tạm gác sang một bên... thế cũng đủ!
Câu chuyện đằng sau ngày sinh của bạn!
Nếu bạn sinh ngày 1, 10, 19, 28, bạn mang số 1.
Nếu bạn sinh ngày 2, 11, 20, 29, bạn mang số 2.
Nếu bạn sinh ngày 3, 12, 21, 30, bạn mang số 3.
Nếu bạn sinh ngày 4, 13, 22, 31, bạn mang số 4.
Nếu bạn sinh ngày 5, 14, 23, bạn mang số 5.
Nếu bạn sinh ngày 6, 15, 24, bạn mang số 6.
Nếu bạn sinh ngày 7, 16, 25, bạn mang số 7.
Nếu bạn sinh ngày 8, 17, 26, bạn mang số 8.
Nếu bạn sinh ngày 9, 18, 27, bạn mang số 9.

Nhận xét