Phụ nữ và chuyện tỉnh say...

Phụ nữ và chuyện tỉnh say - Như một lẽ thường, người ta ít bắt gặp phụ nữ say xỉn hơn đàn ông. Không phải vì phụ nữ giỏi uống hơn cánh đàn ông, mà vì họ sợ nhiều thứ khi say hơn đàn ông.
Phụ nữ và chuyện tỉnh say
Phụ nữ và chuyện tỉnh say

Nhận xét