Anh đã tự tay gạt bỏ niềm tin của em rồi đấy!

Anh biết em đã xây dựng niềm tin của anh trong em như thế nào không?

Mỗi ngày qua đi, em tự cho mình tin anh thêm một chút, một chút... đủ đến một lúc nào đó em có thể tin anh mọi lúc mọi nơi, cho dù anh không bên cạnh em, cho dù những tin nhắn, những cuộc điện thoại không được reply thì em vẫn tin tưởng rằng anh không bao giờ lừa dối em.
Anh đã tự tay gạt bỏ niềm tin của em rồi đấy!
Anh đã tự tay gạt bỏ niềm tin của em rồi đấy!

Nhận xét