Bí kíp tán gái – cách cưa gái qua điện thoại năm 2014 phần 3

Phần 3 cung cấp cho các bạn kỹ năng thực hành tán gái và những yếu tố chiến lược quyết định cơ duyên nào sẽ gắn kết bạn và người ấy vào với nhau.
Bí kíp tán gái – cách cưa gái qua điện thoại năm 2014 phần 3
Bí kíp tán gái – cách cưa gái qua điện thoại năm 2014 phần 3
Nhất cự ly – nhì cường độ
Đẹp trai không bằng trai mặt
Mưa dầm thấm lâu
Biến mình thành trung tâm – tôn vinh nàng thành thiên thần

Nhận xét