Những Ảnh Mùa Đông Lanh Cóng

Mùa đông bắt đầu tàn phá Hà Nội, bận bịu và lạnh cóng chẳng buồn viết bài cho blog.. những ai khoái cái lạnh thì xem tí ảnh iếc cho vui...

Mùa đông ở các nước khác, trông có vẻ khá hoành tráng nhỉ:-?

Angry lonely bird


Soi bóng


Dài lê thê


hmmm :-?


Đôi bờ


Nắng muộn


Nguy nga


Mờ ảo


Những mùa đông trên cũng khá chi là đẹp đới, nhưng chưa đẹp bằng 1 nơi đâu, nơi đó mùa đông mới là đẹp nhất...
Theo pikarock.com

Nhận xét