Sự liều lỉnh trong tình yêu của các cung hoàng đạo

Không phải là người giỏi chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, nhưng Bạch Dương vốn đã liều nên khi yêu cũng không bỏ được tính ấy.

Những chòm sao liều lĩnh trong tình yêu

Vô tư vô nghĩ. Nếu người ấy muốn, Nhân Mã có thể đưa họ đi đến tận cùng thế giới mà trong người mang chưa tới vài triệu. “Mình có khả năng thích ứng nhanh và dễ sống mà”, đó là thế giới tưởng tượng của Nhân Mã nhưng thực tế thì độ liều cũng không khác đó là bao. Yêu một Nhân Mã để trải nghiệm những cảm giác chưa từng có nào.
Sự liều lỉnh trong tình yêu của các cung hoàng đạo

Nhận xét