Giải Đáp Những câu đố IQ điên đầu (phần 1)

Giải Đáp Những câu đố IQ điên đầu. Nếu giải được hết các câu đố này trong thời gian ngắn nhất thì IQ của bạn rất cao.
Giải Đáp Những câu đố IQ điên đầu (phần 1)
  • Hình B với 3 số 18-18-18 là các số còn thiếu trong dấu ?
  • Hình A là hình tiếp theo trong chuỗi hình trên.
Đầu tiên đưa cừu sang bờ bên kia >> quay về đưa bắp cải sang đồng thời đưa cừu về >> đưa cừu lên bờ và đưa sói sang bên kia bờ >> quay về đưa cừu sang. Xong!
Đầu tiên người 1s và 6s qua sông >> người 1s quay về đón tiếp người 3s sang >> người 1s ở lại, người 3s quay về.
Giải Đáp Những câu đố IQ điên đầu (phần 1)
Người 3s đi lên bờ để cho người 8s và 12s xuống thuyền và di chuyển sang bờ bên kia sông >> người 1s sẽ xuống thuyền quay về.
Giải Đáp Những câu đố IQ điên đầu (phần 1)
Lúc này thời gian còn lại 5s vì vậy người 1s sẽ lên thuyền quay về đón người 3s sang bờ bên kia. Xong!

Theo: Vnexpress.vn
http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/nhung-cau-do-iq-dien-dau-phan-1-3102669-p2.html

Nhận xét