Những câu đố IQ điên đầu (phần 1)

Những câu đố IQ điên đầu. Làm thế nào đưa sói, cừu và bắp cải qua sông để sói không ăn thịt cừu mà cừu lại không ăn bắp cải?
Những câu đố IQ điên đầu (phần 1)
Tìm quy luật và điền vào những số còn thiếu trong dấu chấm hỏi.

Hình nào tiếp theo trong chuỗi hình trên?
Chú ý mỗi lần chỉ di chuyển được một con vật, đồ vật. Khi không có người đàn ông ở gần đó sói sẽ ăn thịt cừu, cừu sẽ ăn bắp cải.
Thời gian đi của từng người theo thứ tự là 1s, 3s, 6s, 8s, 12s. Nếu 2 người cùng đi trên chiếc thuyền, thuyền sẽ đi với vận tốc của người chậm hơn. Trong 30s hãy đưa cả gia đình sang bên kia sông.

Nhận xét

Đăng nhận xét

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !