Cảm xúc tháng 4!

Lang thang thấy hoa loa kèn tràn nghập phố, một thằng lạnh lùng khô khan như mình còn thấy đẹp huống chi những người có tâm hồn lãng mạn, bay bổng

Nguồn ảnh: Internet!

Mình cũng bon chen mua vài bó về cắm cho khí thế nhưng chợt giật mình khi giá mỗi bông hoa chỉ có 2500 đồng, đây là mình mua của người bán lẻ chứ nếu mua tại vườn thì không biết còn lại bao nhiêu tiền một bông?
Cảm xúc tháng 4!
Mua được rẻ thì mừng lắm chứ nhưng mình tự hỏi người nông dân sẽ lãi được bao nhiêu trên mỗi bông hoa mà họ phải chân lấm, tay bùn đổ bao mồ hôi nước mắt trong mấy tháng trời mới có được!?

Từ bông hoa loa kèn dưới phố mình nhớ lại câu chuyện mới đọc được trên báo cafef.vn, tác giả có tính toán rằng lợi nhuận từ bán một tấn gạo của một nông dân bằng lợi nhuận khi bán một chiếc Iphone 5 và phải bán ba tấn thóc để mua một chiếc Iphone 5 của Apple!

Một sự thật khá chua chát khi đất nước đã thực hiện đổi mới và hô hào khẩu hiệu hiện đại hóa, công nghiệp hóa gần 30 năm mà số phận những người nông dân Việt vẫn thế này sao?

Nhận xét