Nếu chúng mình đã yêu nhau ..

Nếu chúng mình đã yêu nhau ..
- Thì xin hãy luôn giữ chặt tay nhau Anh nhé!
- Dù cho mình sẽ có thêm bao lần cãi vã.
- Dù cho có những lúc ta tưởng như đã để lạc mất nhau
- Chỉ cần chúng mình không buông tay, trái tim ta sẽ luôn tìm lại được đường về
GIẬN HỜN 

Chuyện xưa
hờn dỗi quá xưa 
Bây giờ lạc lối 
vẫn chưa tìm về 

Cài then 
cất giữ câu thề 
Mặc cho mưa gió mải mê 
quấy quần 
Nếu chúng mình đã yêu nhau ..
Cân đong đo đếm mấy lần
Nhặt manh tình mỏng 
phủ ân nghĩa ...thừa 

Nhận xét