Trước khi làm điều gì đó...

Trước khi làm điều gì đó...
* Hãy suy nghĩ xem nó đúng...
...hay sai...
* Và...
* Trước khi giận ai đó...
Trước khi làm điều gì đó...
* Hãy thử đặt mình vào vị trí đó...
...hoàn cảnh đó...
* Quan trọng hơn...
- Đừng vội nói giận...
...mà hãy nghe người có lỗi nói...
* Vì:
* Một chút nóng giận...
Trước khi làm điều gì đó...
...sẽ khiến ta mất đi rất nhiều thứ!!
* Cái gì có thể tha thứ được - thì tha thứ...
* Cái gì có thể bỏ qua được - thì bỏ qua...
- Sống như vậy cho lòng nhẹ nhàng hơn!!!

Nhận xét