[VIDEO] Cách mở nắp chai bia đơn giản không ngờ bằng tờ giấy A4

Mở nắp chai bia không phải là một việc khó, thế nhưng chỉ đơn giản bằng một tờ giấy A4 thì không phải ai cũng làm biết.
[VIDEO] Cách mở nắp chai bia đơn giản không ngờ bằng tờ giấy A4

Sưu tầm

Nhận xét