[VIDEO] Nai tinh ranh giả chết đánh lừa linh cẩu và báo đốm

Bị báo đốm và linh cẩu săn giết, chú nai tinh ranh đã lăn ra giả chết nằm bất động. Rồi lợi dụng lúc linh cẩu và báo đốm gầm gừ nhau để tranh mồi, nai con đã nhanh chóng bật dậy và chạy đi mất.
[VIDEO] Nai tinh ranh giả chết đánh lừa linh cẩu và báo đốm
Linh cẩu bị nai giả chết đánh lừa
Đỗ Duy(tổng hợp)

Nhận xét