11 NGHỊCH LÝ THỜI ĐẠI

1/ Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
2/ Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
3/ Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
11 NGHỊCH LÝ THỜI ĐẠI
4/ Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
5/ Ta có nội thất cao cấp, nhưng đạo đức thấp tè.
6/ Ta lên Cung trăng và trở lại, nhưng ngại băng qua đường thăm hàng xóm.
7/ Ta có nhiều máy vi tính để nắm bắt thông tin, nhưng lại thiếu giao lưu.
8/ Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
9/ Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vỡ.
10/ Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
11/ Ta bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.
Theo Internet

Nhận xét