Khi hai người trở nên quen thuộc tựa tình thân

Có rất nhiều người cho rằng, khi hai người trở nên quen thuộc tựa tình thân liền mất đi tình yêu.

Thực ra, yêu tới mức bình lặng, mới chính là khởi đầu của cuộc sống về sau này. Tình yêu mãnh liệu chẳng qua cũng dễ thay đổi, yêu được bạn thì cũng có thể yêu được người khác.
Khi hai người trở nên quen thuộc tựa tình thân
Vậy nên quan trọng không phải là người ấy có yêu bạn hay không, mà là chỉ yêu một mình bạn mà thôi.

Quan trọng không phải là yêu sâu đậm bao nhiêu, mà là có yêu được đến cuối đường hay không.

Tìm người yêu thì rất dễ, cái khó là cả một đời.

Tôi nghĩ rằng khi tình yêu trở nên quen thuộc giống như tình thân, đó mới chính là vĩnh hằng

Nhận xét