Video Sự Tích Đức Phật Thích Ca bản full tiếng việt

Ðức Phật Thích Ca tên là Tất Ðạt Ða, hiệu Thích Ca một nhánh của họ Kiều Tất La, một đại quý tộc ở Ấn độ. Hợp cả tên lẫn họ là Kiều Tất La Thích Ca Tất Ðạt Ða.

Ngài là con vua Tịnh Phạn nước Ca tỳ-la-vệ. Mẹ Ngài là Ma-Gia hoàng hậu. Nước Ca-tỳ-la-vệ ở Ấn độ thời ấy là một nước rất phồn thịnh, nay tức là xứ Therai, ở phía đông bắc thành Ba-la-Nại, phía nam nước Népal.

Mời các bạn xem: Sự Tích Đức Phật Thích Ca bản full tiếng việt.

Sự Tích Đức Phật Thích Ca Phần I
Sự Tích Đức Phật Thích Ca Phần II
Nguồn Video Youtube

Nhận xét