CUỘC SỐNG CHẲNG BAO GIỜ CÓ KHUÔN MẪU

Nếu mục tiêu của các bạn là đi tìm khuôn mẫu vậy thì đừng tìm, hãy xin NGƯỜI KHÁC - họ sẽ cho bạn, miễn phí. Chẳng thậm chí chẳng tốn công sức.

Điều tốn công hơn cả là bạn TÌM CHÍNH MÌNH. Đó là một con đường chông gai, tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức và tốn cả trí óc nữa.
CUỘC SỐNG CHẲNG BAO GIỜ CÓ KHUÔN MẪU
Nhưng khi bạn tìm thấy, họ sẽ gọi TÊN của bạn chứ không phải tên một ai đó mà bạn áp đặt lên.

Cơ bản điều tôi muốn nói, không phải là bạn có đủ năng lực để tìm ra mình hay không? Mà là, bạn có đủ DŨNG CẢM hay không?

Nhận xét