Cuộc sống này ngắn lắm

Cuộc sống này ngắn lắm. Nằm trên giường bệnh một ngày mà nghe tin 2 người thân quen đã chết. 

Thế nên, buồn hoài cũng chẳng ích chi. Bon chen tranh giành lợi lộc cho lắm, khi chết đi cúc áo cũng để lại, có mang theo được gì đâu. Thù hận, tham sân si rồi cũng phải chết đi, cũng nằm dưới mộ. 
Cuộc sống này ngắn lắm
Tại sao ta không nở nụ cười thân thiện, mở lòng mình để chia sẻ với nhau những vui buồn, giúp đỡ nhau khi gian khó. Nói nhau nghe những lời yêu thương chân thật xuất phát tự đáy lòng. 

Lục dục, thất tình, bát khổ ai cũng có, bỏ bớt cái tôi đi, sống vì chúng ta cho đời thêm đẹp. 

Ngẩng mặt nhìn lên, mình chưa bằng ai, nhưng khi nhìn xuống thì chưa ai bằng mình. Thế nên hãy cứ bình tĩnh mà sống. Gieo gì thì gặt ấy, gieo ích kỉ gặt ích kỉ, gieo thù hận gặt thù hận... Sao không gieo yêu thương để gặt lấy thương yêu.

Nhận xét