Đêm...!

Đêm...!
- Nhìn lại những chặng đường đã qua
- Quay về những dấu chân đã bước
Đêm...!
Suy ngẫm...
- Có bao giờ là mãi mãi ?
- Đường đời có bao giờ phẳng phiu ?
- Nước mắt có bao giờ rơi vô nghĩa ?Cuộc sống vốn đa màu
- Tìm kiếm hạnh phúc cho mình
- Đôi khi phải học cách "Chấp Nhận"

Nhận xét