Hạnh phúc thật đó.

Nhiều lúc ảo tưởng về cuộc sống của một nàng công chúa. Hạnh phúc thật đó.
Hạnh phúc thật đó.
Rồi bỗng dưng giật mình mới biết từng ngày mình phải đối đầu với cơm áo gạo tiền, từng tháng lo toan mới biết cuộc sống vất vả, khốn khó nhường bao.

Nhận xét