HÃY KHẮC GHI 5 ĐIỀU SAU ĐÂY KHI BẠN CÒN TRẺ

1. Vắng mợ chợ cũng đông, dù tài giỏi xinh đẹp thế nào cũng đừng tự cho là mình hay . Luôn có người xuất sắc hơn mình về mọi mặt , nên biết khiêm tốn . 

2. Phải giữ chữ tín, nói được làm được , không làm được thì có chết cũng không hứa . Mất chữ tín là mất hết ! 
HÃY KHẮC GHI 5 ĐIỀU SAU ĐÂY KHI BẠN CÒN TRẺ
3. Có vấn đề là có cách giải quyết. Không có bất cứ vấn đề nào được cho là không giải quyết được cả . Một là sửa nó , hai là đập bỏ . Cách một lúc nào cũng cần nhiều trí thông minh hơn . 

4. Xử trí công việc phải toàn vẹn trên 2 mặt tình cảm và lý trí . Hai điều cần phải được đặt ngang nhau . Như thế sẽ không ai trách mình được . Mình sau này cũng không quay lại trách mình được 

5. Thế gian này thực sự có Thượng đế. Cứ cố gắng trời sẽ không phụ . Đi đường thẳng không được thì vòng qua đá tảng và đừng dẫm lên bất kỳ ai . 

Sưu tầm bởi blog tình yêu

Nhận xét