Nếu bạn chỉ già đi nhưng không trưởng thành

“Nếu bạn chỉ già đi nhưng không trưởng thành, không giỏi gian hơn, bạn sẽ mãi mãi chỉ phù hợp với những chàng trai thường phải xin tiền mẹ để mua đôi dép.
Nếu bạn chỉ già đi nhưng không trưởng thành
Nếu bạn không trở thành một cô gái thú vị hơn, không nghĩ được đến ai ngoài bản thân mình, cũng chẳng tìm ra được phong cách nào cho bản thân so với hồi mới lớn, thì có thể bạn chẳng bỏ qua đàn ông tốt, nhưng đàn ông tốt sẽ bỏ qua bạn.”

Nhận xét