Người phụ nữ thông minh

NGƯỜI PHỤ NỮ THÔNG MINH
***************
Một người phụ nữ thông minh sẽ không đưa ra hàng tá những tiêu chuẩn, rồi dựa vào đó mà lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời mình. Mà cô ấy có đủ kiên nhẫn, khôn khéo, tinh tế và bản lĩnh để cùng người đàn ông mà cô ấy yêu thương ngày một hoàn thiện hơn trong cuộc sống.
Người phụ nữ thông minh
Những tiêu chuẩn nhìn thấy ban đầu không phải bao giờ cũng chính xác, còn những điều được xây dựng trên nền tảng của tình yêu và lòng bao dung, sự chia sẻ mới có thể cùng nhau gìn giữ lâu bền

ST

Nhận xét