Sống nên có trước có sau !

Sống nên có trước có sau !

Có nhiều người họ hay gặp trắc trở trong cuộc sống vừa tình cảm lẫn sự nghiệp vì họ sống không có trước, có sau.
Sống nên có trước có sau !
Họ thay vợ, đổi chồng chỉ vì lòng tham vô đáy.

Họ vinh quang nhưng không ý thức được họ đã xuất thân từ đâu và ai đã giúp họ đi lên?

Nếu một người chỉ biết sống cho bản thân mình thì khi họ gặp bất trắc cũng chẳng ai ngạc nhiên là tại sao không ai quan tâm đến họ.

Sống có trước, có sau là cách đầu tư vào con người hay nhất...!

Nhận xét