10 lý do khiến bạn giàu

10 LÝ DO GIÀU:

- Không từ mọi gian nan cực khổ - vì cần kiệm mà giàu

- Buôn bán công bằng nhiều khách hàng - trung hậu mà giàu
10 lý do khiến bạn giàu
- Mỗi sáng thức dậy sớm - chăm chỉ mà giàu

- Thường chăm lo việc gia đình - lâu ngày rồi sẽ giàu

- Giữ gìn nhà cửa đề phòng trộm cắp hỏa hoạn - cẩn thận mà giàu

- Không làm những việc phi pháp - giữ mình mà giàu

- Trong nhà già trẻ giúp đỡ lẫn nhau - một lòng làm giàu

- Vợ hiền, con ngoan, không hà hiếp ghen tuông - giúp gia đình giàu
- Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp - để đời sau giàu

- Một lòng tích đức làm thiện - vì ở hiền mà giàu

Nhận xét