10 lý do khiến bạn nghèo

10 LÝ DO NGHÈO

- Phóng túng không lo làm giàu - từ từ sẽ nghèo

- Tiêu phí tiền bạc không tiếc tay - dễ bị nghèo

- Hằng ngày thức dậy trễ - đường đi đến chỗ nghèo
10 lý do khiến bạn nghèo
- Nhà có ruộng đất không lo canh tác - làm biếng mà nghèo

- Ham kết bạn với những người giàu có hơn mình - nhìn cao đua đòi mà nghèo

- Thích thưa kiện tỏ anh hùng - tức khí mà nghèo

- Vay nợ làm sang tỏ ra giàu có - tự mình làm nghèo
- Vợ con ăn no lười , con cái lêu lổng - mạng phải nghèo

- Để con cái giao du với bọn bất lương - bị lường gạt mà nghèo

- Thích rượu chè cờ bạc trai gái - quá nghèo 

Nhận xét