3 HẠNG NGƯỜI.

3 hạng người tìm Đạo
Người không hiểu đạo thì sống trong đời.
Người muốn hiểu đạo thì vào sống trong chùa, thiền viện, hay nơi hẻo lánh.
Người đã hiểu đạo thì lại trở ra mà sống với đời.
3 HẠNG NGƯỜI.
3 hạng người làm việc Thiện
Người chưa hiểu đạo thì làm ít việc thiện.
Người đã hiểu đạo thì làm nhiều việc thiện.
Người thật sự thấm đạo thì làm gì cũng là thiện.

3 hạng người khi nóng giận
Hạng người thứ nhất viết chữ trên đá
Hạng người thứ hai viết chữ trên đất.
Hạng người thứ ba viết chữ trên nước.

Gửi đến bạn bài sưu tầm và tấm ảnh động dễ thương
Chúc ngày nghỉ cuối tuần thật vui tươi và hạnh phúc. 
xetaitayninh
Video Đua Xe Kinh Hoang
mokhoaketsat
Video cách mở khóa két sắt

Nhận xét