6 nan hoa của cuộc đời con người

Cuộc đời con người giống như bánh xe có sáu nan hoa, gồm:
6 nan hoa của cuộc đời con người
1. Gia đình: Gồm những người mà ta thương yêu – là động lực để ta phấn đấu.

2. Tài chính: Tượng trung cho sự nghiệp và những gì tiền bạc có thể mua được.

3. Thể xác: không có sức khoẻ, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

4. Lý trí: Tưởng tượng cho kiến thức và sự thông tuệ.

5. Xã hội: Mọi cá nhân, tổ chức đều phải có trách nhiệm với xã hội, nếu không, xã hội sẽ suy thoái.

6. Tinh thần: Đời sống đạo đức và tư cách.
Không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào trong sáu yếu tố kể trên. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ  mất sự cân bằng, như chiếc bánh xe bị vênh vậy.

Shiv Khera – trích trong Bí quyết của người chiến thắng

Thiếu kiến thức trong việc thiết lập mục tiêu là nguyên nhân đầu tiên dẫn bạn đến với thất bại.

Nhận xét